Get Adobe Flash player

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

- Klub Młodego Kinomana ( zajęcia na terenie kina „Wawrzyn”)

- zajęcia plastyczne

- magiczne kółeczka „ Origami ”

- Klub Młodego Ekologa

- zajęcia przyrodnicze

- internetowe poznawanie świata

- zajęcia sportowe

- zajęcia na basenie

- koło wędkarskie

- hipoterapia

- zajęcia teatralne

- zajęcia kulinarne

- zajęcia katechetyczne

- zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej


Uczniowie Zespołu biorą udział w projekcie

Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.